-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مهر ۲۶, پنجشنبه

قمار شرافتمندانه!

عاقبت این رقم رقابت انتخاباتی چه خواهد بود؟انجنیرعزیز رفیعی امروز نوشت:
شنیدم که کاندیدی به کاندیدی دیگر گفته است: برو همۀ مردم را خبر کن، هردوی ما دیگ می‌گذاریم و زیرش دالر می‌سوزانیم تا پخته شود. هرکه دالرش خلاص شد "شرافتمندانه" استعفی بدهد!
خدایا به حال ملتی رحم کن که ۵۶ % شان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، اما گروهی زیر دیگ دالر می‌سوزانند و این قمار را "شرافتمندانه" می‌خوانند!
ای داد و بیداد!

رفیعی همچنان نوشت:
خوش خبری، متفکر سوم جهان نیز پیدا شد!
میدانم متفکر اول و دوم را از من بهتر و بیشتر می‌شناسید. اما متفکر سومی همان نامزد وکیلی‌ست که گفته "اگر موفق شدم افغانستان را عاری از همه چیز می‌سازم".