-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه

قاتل جنرال رازق بچه بی ریش زلمی ویسا بوده

گزارشنامه افغانستان به اطلاعی تایید ناشده دست یافته است که نشان می دهد گلبدین نام، آن جوانکی که گویا جنرال رازق را کشته و از کشتن جنرالان امریکایی صرف نظر کرده، بچه بی ریش زلمی ویسا بوده است. 
وقتی آدم به تصویر گلبدین نام که گویا در نقش بادیگارد زلمی ویسا مثل سایه در قفای والی راه می رفته، نگاه می کنی، سهل درمی یابی که آن جوانک « لخ روی» به شکل حساب شده به شکل «بچه بی ریش» والی توظیف شده و خدمت می کرده است. منابع موثق می گویند که والی هر جا که می رفت، گلبدین برهنه صورت را با خودش می برد و کله کوف خود را هم به شانه اش می داد. 
مشرانو جرگه و کارآگاهان امنیتی نظیر رحمت الله نبیل، از چند و چون ماجرا به درستی بوی برده اند که خواستار محاکمه یا استجواب از زلمی ویسا شده اند. اما به نظر می رسد که بازیگری به نام گلبدین می تواند یک بحث خیالی و اختراعی باشد.