-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

خبر امیدوار کننده

به گزارش آذر نیوز، دولت ازبکستان در نظر دارد که در سال ۲۰۱۹ کار ساخت و ساز تاسیسات برق رسانی به افغانستان را به پایه اکمال برساند. این مسیر از منطقه سرخان ازبکستان به شهر پلخمری در شمال افغانستان امتداد می یابد. اکنون بخش جدید تاسیسات به طول ۲۶۰ کیلومتر به داخل خاک ازبکستان در حال ساختمان است. خط انرژی از سرحد تا پلخمری حدود ۲۱۵ کیلومتر است. هزینه این پروژه انرژی رسانی مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر است که ۱۱۸ میلیون آن از سوی افغانستان و ۳۲ میلیون آن از سوی ازبکستان هزینه می شود.