-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۶, سه‌شنبه

حکومت کابل با همرسانی متن تعهد فرمانده علی پور ظاهراْ تلاش دارد که ضعف و تسلیمی حکومت در برابر امواج اعتراض های خیابانی را که با گذشت هر ساعت جنبه های خشن تر به خود می گرفت؛ مستور سازد.