-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۳, یکشنبه

با فروکاست جلسات داغ رهبران شامل در ائتلاف ملی، به نظر می رسد که نفس های ائتلاف بزرگ ملی از نظر بقا کم کم به شماره افتاده است. جنرال دوستم پیگیرانه کار می کند تا سیاستگران ارشد پشتون را قانع کند که او بازهم نقش «پادشاه ساز» دارد  و برای رسیدن به یک همسویی انتخاباتی آماده گی دارد.