-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

هند، با طالبان یا بدون طالبان در کنار افغانستان است

گزارش روزنامه تلگراف اندیابه گزارش روزنامه تلگراف اندیا،‌ برگزاری مذاکرات مسکو با اشتراک نماینده های طالبان دقت بیشتر هند را جلب کرد. اما اعزام چند دپلومات بازنشسته از سوی هند به نشست مسکو این گمانه زنی ها را ایجاد کرد که این کشور سیاست خود را نسبت به افغانستان تغییر داده است.

نکته جالب این است که برخی از تفسیر گران اوضاع در گذشته مقامات هندی را متهم می کردند که با تلاش های دولت افغانستان برای مذاکره با عناصری مانند طالبان به شدت مخالفت کرده است.

آیا سیاست خارجی در رابطه به افغانستان واقعاْ عقب گشت کرده است؟

چنین نیست. اعزام یک هیات غیر رسمی به یک مجلس منطقه ای که همزمان حکومت کابل نیز یک هیاتی از شورای صلح خود را به آن جا ماموریت داده بود، هیچ انحراف کیفی در سیاست های قبلی هند رونما نکرده است.
 پرسش مهم تر این است که آیا مذاکرات مسکو دارای اهمیت بود؟

 متاسفانه پاسخ به این سوال هم منفی است. صرفاْ یک ترتیباتی بود که به غیر از امریکا و حکومت کابل آن را سازماندهی کرده و طالبان هم به خاطر بهره برداری از آن در آن جا حضور یافتند. 
با این حال این تکانه سیاسی در افغانستان  محکی برای ارزیابی موقف هند به شمار می رود. موضع هند در آینده به دو عامل بسته گی دارد. منافع هند و دیدگاه هند نسبت به تغییرات سیاسی در افغانستان.
 اگر به منافع هند توجه کنیم،‌ سیاست دهلی در افغانستان بر سه فرضیه استوار است. نخست، درین مساله اجماع وجود دارد که منافع هند در ایجاد یک دولت نیرومند و انعطاف پذیر در افغانستان مضمر است. به این ترتیب،‌ به عنوان یک بازیگر خارجی، تلاش های خودش را بر توسعه اقتصادی و ایجاد ظرفیت در افغانستان متمرکز کرده است.

دوم، همه متفق القول اند که کنترول یا رهبری افغانستان از سوی اسلام آباد منافع هند را به شدت تهدید می کند. درعین حال، فاصله هند از افغانستان، چشم داشت های اقتصادی در سطح داخلی، محدودیت های دپلوماتیک و اطلاعاتی بین هند و افغانستان به معنی آن است که هند نمی تواند پاکستان را به طور کامل از پروسه افغانستان به کنار نگهدارد.

سوم، هر چند موقعیت طالبان در افغانستان تقویت شده است، درعوض، فشار دولت امریکا بالای پاکستان افزایش یافته است. شاید برای نخستین بار شرایطی پیش آمده است که هیچ ابرقدرتی حاضر نیست شیطنت های پاکستان را تحمل کند. روی همین دلیل است که موضع پاکستان ضعیف شده و به احتمال زیاد امریکا و چین بیش ازین اجازه نخواهند داد که پاکستان از مناطق مرزی خود برای عبور تروریست ها به خاک افغانستان بهره برداری کند. 
جالب است که سه مورد تغییراتی موثر که در بالا شرح داده شد از کنترول دولت هندوستان خارج شده است. با این حال چرخش سیاست جهانی علیه استفاده پاکستان از تروریزم، یک فضای تنفس دو باره به هند فراهم می کند. امتیاز هند در افغانستان درین است که در توسعه ظرفیت و توسعه دولت و اقتصاد در افغانستان سهم دارد و به همین دلیل، حضور خود را با موجودیت یا بدون موجودیت طالبان در افغانستان ادامه خواهد داد.