-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۲, سه‌شنبه

هزاره، می خواهد بماند یا اجازه می دهد که بمیرد؟


خط آتش به دور هزاره جات در صلاحیت دکترغنی نیست... عربستان خیال دارد هزاره جات را انتقام گاه شکست در سوریه ویمن بسازد.
ترسیم خط آتش به دور جاغوری و غزنی، یک رویکرد داخلی نیست؛ ورنه، طالب سال ها پیش اگر خیال رخنه به هزاره جات را در سر می داشت؛ بی هیچ ملاحظه ای جبهه شیعه- سنی را باز می کرد. دولت کابل هم سازمانده انتقال آتش به قلمرو اجتماع هزاره نیست؛ معاون غنی ( سرور دانش)، متحد غنی ( خلیلی و حبیبه سرابی) شب و روز در رکاب «سرقوماندان اعلی» نام نهاد هستند.
این پروژه، ریزرف بود؛ اما تازه روی دست گرفته شده است.

هدف، تضمین قدرت های منطقه ای‌ ( مسلمان) از طریق تکرار کوچ تاریخی هزاره هاست. تمویل مالی سناریو، بی هیچ اگر و مگر، در دست امارات و عربستان است. اما آیا خالیگاه پس از کوچ احتمالی هزاره ها را طالب پُر خواهد کرد یا اردوی مقاومت مردمی هزاره ظهور می کند؟ قطعاً بعد از یک فصل جنگ هایی که هنوز خوابش را کسی ندیده، اردوی مقاومت صفحات مرکزی سربلند می کند. این جنگ، هرگز ماهیت «قومی» ندارد و میلیون ها نفر نمی خواهند بدون مقاومت معدوم شوند.

دولت غنی، از ایجاد یک جهنم انسانی در جاغوری و مالستان یا ارزگان، هیچ سودی نمی برد؛ اما چرا دیده و دانسته، جنگ ارزگان را برچسب «قومی» می زند. این غلط اندازی به اندازۀ نجنگیدن اردوی ملی برای نجات مردم هزاره مرموز است.

ارگ، طالب را نه دوست خطاب می کند؛ نه دشمن و قابل سرکوب.  جنگ فراگیرطالب در سراسر افغانستان را گاه تروریستی و گه، «دشمنان افغانستان» و زمانی هم، «ناراضیان افغان» قلمداد می کنند؛ در عین حال، مدعی است که ۲۱ گروپ تروریستی در کشور سرگرم جنگ اند. همزمان، معاون وزیر دفاع- جنرال هلال- در سفر خارجی می گوید که ۷۰ درصد تفنگ داران طالب، افغان نه، پاکستانی اند!
پس این حکومت چرا این چنین منفعل، نقاب پوش، بی رحم و شیاد عمل می کند؟ علتش این است که صلاحیت جنگیدن علیه طالب و نجنگیدن علیه ۲۱ گروه تروریستی دراختیار «سرقوماندانی اعلی» که در زنده گی خود به غیراز تا وبالا کردن راپور های روتین بانک جهانی، هیچ سر رشته یی از جنگ و دپلوماسی «داخلی» نداشته؛ قرار ندارد.

صریح باید نوشت که پشتون هیچ نیازی به دشمنی با هزاره ندارد. جوهر قضیه کنونی این است که هزاره هرگز نباید امید کند که تاجک به دفاع از هزاره خواهد جنگید. خودش تاجک سرش بی کلاه مانده... فقط خود هزاره است که آیا میخواهد زنده بماند یا بمیرد.
جبهه باز شده علیه هزاره ها، از سوی عربستان بدون مخالفت امریکا و ناتو دیزاین شده است. حکومت، این را می داند؛ اما گفته نمی تواند می دانم؛ دست هایم بسته است! 
منتظر لشکر فاطمیون هم نباشید. فاطمیون به دفاع از شما طراحی نشده؛ بیخ قدرت ملی هزاره فقط در افغانستان است. از شگفتی های هزاره، یکی اش این است که درعصر ضد مدنیت و شیوع فرهنگ داعشی، آبروی درخشان قدرت مدنی کشور ماست.