-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۶, چهارشنبه

ویژه گی انتخابات کنونی

خصوصیت تازه ای که درین انتخابات به چشم می خورد، قانع شدن خاص و عام به  این نکته است که تمام رهبران احزاب و سیاسیون قومی می توانند خود را به معاونیت ریاست جمهوری نامزد کنند و دعا کنند که بخت شان بشگفد و در تکت یک تیم برنده جا بگیرند. اما هریکی که هوای معاونیت اول و دوم دارد می تواند کمپاین خود را به نام ریاست جمهوری آغاز کند و به مرور، در یک مقام معاونیت یا وزارت قالب خواهد شد. جالب این است که نامزد ها برای رسیدن به یک امتیاز دولتی، حق دارند به نام ریاست جمهوری تبلیغات شان را پیش ببرند تا سرانجام در مسابقه رسیدن به معاونیت برنده شوند.