-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۳, یکشنبه

کابوس نشست مسکو

نشست مشورتی مسکو در باره افغانستان، در غیاب امریکا و کابل، یا قایل شدن یک نقش حاشیه ای به حکومت افغانستان حکایت گر تشدید تنش بین روسیه و امریکا در منطقه است. به حواله روزنامه دان به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات مسکو اطلاع داده است که هیات حکومت کابل نیز درین نشست حضور خواهد یافت.
اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است که با طرف روسیه در مذاکره هستیم و درین باره تا کنون کدام توافقی حاصل نشده است.
حضور پر رنگ رهبران طالبان درین جلسه و جلسات احتمالی آینده، حتی ممکن است منجر به تشکیل یک حکومت موازی یا یک چهار چوب بدیل شود که از حمایت روسیه و ایران بهره مند باشد. با این حال مقامات مسکو اطمینان داده اند که کشورهای شرکت کننده در نشست مسکو دنبال کدام بدیلی برای حکومت کابل نخواهند بود.