-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۸, جمعه

نماینده طالبان در مسکو: ما به نماینده از امارت اسلامی افغانستان تضمین می کنیم که هیچ فرد یا گروهی به همسایه های افغانستان درد سری ایجاد نخواهند کرد.  وقتی حضور نیروهای خارجی حل شود، افغان ها می توانند مشکل خود را بین شان حل کنند.