-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

جامعه جهانی هنوز از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کند

به روایت احمد محمدی، احمدولی مسعود کاندیدای ریاست جمهوری در محضر شماری از مردم گفت: 
بعضی افراد و حلقات بگونهٔ عمدی و یا غیر عمدی، انتخابات و رهبری آیندۀ افغانستان را از طرف جامعۀ جهانی از قبل تعیین شده میخوانند و یا هم با تبلیغ ایجاد حکومت موقت، ذهنیت ها را مغشوش میسازند. 
به صراحت میگویم تا هنوز نه هیچ فردی انتخاب جامعۀ جهانی است و نه هم‌ موضوع حکومت موقت در آجندای آنان میباشد. 
ما نباید فرصت ها، ذهنیت ها و انگیزه های مردم را با این اخبار نادرست قبل از وقت تضعیف نمائیم. نسبت به هرزمان دیگر فرصت مهیاست تا در مقابل حکومت ازهم پاشیدهٔ موجود و مهره های برآمده از این حکومت که مقبولیت مردمی آن به زیر صفر رسیده است با دادن کاندید مستقل بگونۀ قدرتمند وارد صحنۀ انتخابات شویم.