-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

حنیف اتمر بدیع صیاد را باپول گزاف خریداری کرد

دفتر اتمر به کاندیدا های مورد خویش در مورد پیروزی اطمینان داده است.منابع از کابل خبر می دهند که هیاتی موظف از سوی محمد حنیف اتمر با بسته های پول به دیدار بدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات رفته اند.

در خبر آمده است نتایج کار کمیسیون های ولایتی، نشان می دهد که اکثریت قاطع کاندیدا های مورد نظر آقای اتمر به کسب آرای لازم برای ورود به مجلس نماینده گان موفق نشده اند.

اکنون با سرازیر شدن بسته های پول قصد دارند گره از مشکل بگشایند و بین اتمر و بدیع صیاد ساخت و بافت صورت گرفته است که به موجب آن بدیع صیاد شخصاً شب و روز، به کمیسیون های ولایتی زنگ می زند تا با برهم زدن تمام طرزالعمل ها، اسامی افراد وابسته به اتمر را به هر طریقی که می شود در فهرست برنده ها درج کنند.

هدایات بدیع صیاد کوتاه و کارساز است: « فلانی را در اول لیست قرار دهید؛ رأی مخالف این نفر را قرنطین کنید؛ درجه رأی این نفر دیگر را بالا ببرید و غیره...»
در خبر آمده است که اقدامات علنی بدیع صیاد، اعتبار کمیسیون را بیش از پیش تضعیف کرده است. 
حتی به نقل اقای صیاد گفته شده « من این لیست را کامیاب میسازم؛ غیر از  این  لیست هرکسی را که کامیاب میسازید؛  مربوط به شما می شود؛ من هیچ مداخله نمی کنم ؛ باید در امور یک دگر مداخله نکنیم».

منابع میگویند که  صیاد، از اتمر به اندازه رئیس جمهور اطاعت می کند.  دفتر اتمرهم به کاندیدان خود اطمینان داده است  که  چرت نزنید اگر دنیا قیامت هم شود شما را وکیل میسازم؛ دست اشرف غنی وتیمش خلاص!
 درخبر اضافه شده که معلوم نیست آقای اتمر چرا دکترفضلی مشاور خاص رئیس جمهور را علنی دشنام می دهد!