-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

بخت و طالع معاونیت اول برای  یونس قانونی، احمدولی، دکترعبدالله و صلاح الدین ربانی شگوفا است. جالب ترین صحنه تاریخی، بازی و رقابت در بین این آقایان است. دروازه دو محل عمده بروی آنان گشوده است. یکی کلوپ حنیف اتمر و دیگرش، سالن وسیع سیاسی دارای عقبه جهاد و مقاومت:  شورای حراست و ثبات به رهبری استاد سیاف و محمد عمر داود زی. 
احتمال ورود صلاح الدین و یا احمد ولی به حیث معاون اول کاندیدای معرفی شده از سوی شورای حراست و ثبات قوی است. پیوستن جنرال دوستم به شورای حراست نسبت به احتمال ورود وی به باشگاه حنیف اتمر ضعیف تر است. استاد محقق در هر دو جبهه جایگاه ریزرف شده دارد.