-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

دکترغنی فعالیت هایش را تشدید کرد

دکتر غنی تپ و تلاش های انتخاباتی خود برای به زمین زدن رقبای پشتون خود در کارزار انتخابات ریاست جمهوری را تشدید کرده است. گروه غنی از همرایی با جنرال دوستم دست برداشته و قصد دارد با همه شاخه های وابسته به جمیعت اسلامی در یک تکت انتخاباتی متحد شود. همه رهبران رسمی یا انفرادی جمیعت را جدا جدا دعوت کرده و ظاهراْ در باره صلح! با آن ها گپ زده است. صلحی که نه خودش از جزئیات آن با خبر است و نه رهبران جمیعت از آن آگاه اند.
اصل قضیه یارگیری انتخاباتی است. غنی هیچ رقیبی به غیر از شورای حراست ندارد. با آن هم احتمال پیروزی طرح غنی برای تقسیم قدرت با جمیعت وجود دارد، مشروط بر این که در چهارچوب پالیسی جامعه جهانی برابر بیاید. ترمپ هیچ گاه به دکترغنی فرصت حضور نداده و به نظر می رسد که از وی حمایت نخواهد کرد.