-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۵, دوشنبه

حکومت با جو سازی امنیتی از بازرسی کنفرانس ژنیو گریز می زند

احمدولی مسعود با شبکهٔ تلویزیون طلوع نیوز؛
رژیم با اقدامات ناشیانه در پی تلاش انحراف ذهنیت جهان است؛

وقتی مردم به تظاهرات گسترده در حمایت فرماندهان شان حاضر میشوند، به این معنی است که حکومت از مدار اعتماد مردم خارج شده است.
رژیم موجود بمنظور جهان فریبی بار بار به اقدامات نآشیانه و بازداشت های بی مورد دست زده است و بنام مبارزه علیه جنگسالار و فساد هیآهو برپا کرده است. اینبار نیز با تحریکات نابخردانه در داخل تلاش دارد تا در کنفرانس ژینوا ۲۶-۲۷ نوامبر، نشست بین المللی که کار حکومت را در عرصه های متنوع از جمله مبارزه با فساد، امنیت، صلح و انتخابات بررسی و تفتیش خواهند کرد، ناکامی های خود را توجیه نماید.
این در حالیست که گزارشات همه نهادها و سازمان های بین المللی نشان دهندهٔ ناکار آمدی و فساد متمرکز و سیستماتیک رهبری حکومت میباشد.
چرا این رژیم تا هنوز علیه فساد پیشه گان حرفوی که سالهاست دور و برش میچرخند و جنگسالاران خون آشام که از بام تا شام انتحار میکنند، خون میریزند و سرنوشت ۳۰ میلیون مسلمان را گروگان گرفته اند، اقدام نمی کند؟ معلوم است که رژیم موجود خود به یک مشکل و مانع کلان مبدل شده است.