-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۴, یکشنبه

بنیاد مسعود از منافقت دکترغنی انتقاد کرد

اطلاعیه بنیاد شهید مسعودساختمان آرامگاه قهرمان ملی افغانستان سالهاست که تکمیل گردیده و زیارتگاه عام میباشد؛

آقای اشرف غنی در آخرین ماه های فصل حکومتداری خود، آماده گی اش را در سهم‌گیری کار ساخت‌ و ساز آرامگاه قهرمان ملی کشور اعلام نموده است.
بی تردید این مسؤولیت دولتهاست که در تعمیر آبدات ملی ــ تاریخی و بزرگ‌داشتِ نمادهای میهنی همواره کوشا باشند. حکومت افغانستان می‌بایست سال‌ها قبل مسؤولیت خویش را در قبال تعمیر آرامگاه قهرمان ملی کشور به انجام میرسانید و بنـای وحدت ملی را به نمایش میگذاشت. روی همرفته کار تعمیر آرامگاه قهرمان ملی سال‌ها قبل به اتمام رسیده و هرسال هزاران هموطن از داخل و خارج کشور برای دعا و حرمت‌گزاری به زیارت سپه سالار شهدأ می‌روند. 

در پهلوی آن کار تأسیسات مجتمع فرهنگی آرامگاه قهرمان ملی از جمله موزیم، سالون کنفرانس، مسجد جامع، مهمانخانه که در جوار زیارتگاه قرار دارند نیز در حال تکمیل شدن میباشد.

به‌رغم این‌همه، اگر آقای اشرف غنی به عنوان شخص اولِ مملکت آمادهٔ مسؤولیت پذیری ملی، ادای وجیبهٔ اخلاقی و احترام در برابر قهرمان ملی افغانستان بود، باید به چندین مورد رسمی-دولتی که سال هاست توسط حکومت عمدآ مورد اغماض قرار گرفته اند، رسیده گی می‌کرد .
چنانچه مستحضرند، لقب "قهرمان ملی" بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان، فیصلۀ لویه جرگۀ دولت و آخرین تصویب پارلمان کشور به گونهٔ قانونمند به شهید احمدشاه مسعود تعلق دارد، اما به گونهٔ عامدانه امتیازات قهرمان ملی مشخص و مسجل نگردید. حتی فیصله‌‌ها و مصوباتِ صورت‌گرفتهٔ قبلی، مانند چاپ تصویر آرامگاه قهرمان ملی در بانک‌نوت‌های افغانی، همچنان معلق باقی‌ ماند، که باید سالها قبل طی مراحل و اجرا میگردید.
ــ رایج ساختن نشان دولتی قهرمان ملی.
ــ برخورداری از امتیازات در مراسم رسمی و دفاتر دولتی (جایگاه عکس قهرمان ملی...).
ــ بازسازی، حفظ و مراقبت آبدات مربوط به قهرمان ملی و سایر یادگارهای ماندگار و تاریخی.
ــ درج زنده‌گی‌نامۀ قهرمان ملی کشور در نصاب تعلیمی مکاتب و درج افکار و اندیشه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی قهرمان ملی در مؤسسات تعلیمی و اکادمیک.
ــ امتیازاتی که در چارچوب تعریف شدهٔ لقب "قهرمان ملی" لازمی بودند، سالهاست که آگاهانه به حالت تعلیق قرار گرفته اند.
‎قهرمانان ملی کشور ها، ماندگار ترین چهره ها و نماد های تاریخ کشور ها و ملت ها میباشند و منحیث الگوها میان مردمان یک سرزمین نقش وصل کننده و وحدت آفرین دارند. ملت ها با همین اسطوره ها قوام پیدا مینمایند و شناسایی می شوند. در بسا از برهه های تاریخ، ملت سازی با ظهور قهرمانان شان نسج می‌گیرد و متولد میشوند.