-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۹, شنبه

به دستور رئیس جمهور ترکمنستان، در شهرک آقینه یک مسجد بنا می شود!

به حواله اردو پوینت، رئیس جمهور ترکمنستان سندی را امضاء کرد که به موجب آن به کنسولگری آن کشور در شهر مزار شریف دستور داده شده است که در منطقه آقینه – ناحیه مرزی- ولایت فاریاب یک مسجدی اعمار کند که ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نماز گزار را داشته باشد. جالب این است که ساخت مسجد در  شهرک آقینه بخشی از امداد بشر دوستانه از سوی ترکمنستان توصیف شده است! 
حال به اداره کنسولی ترکمنستان صلاحیت داده شده که برنامه بنای مسجد در آقینه را با شرکت ساختمان غضنفر مقیم مزار شریف امضاء کند.  کاز ساخت و ساز مسجد اهدایی ترکمنستان از ماه نوامبر امسال شروع و تا پایان سال ۲۰۱۰ به طور کامل ساخته خواهد شد. در گزارش آمده است که ترکمنستان به سلسله اعطای کمک های انساندوستان به افغانستان تا کنون چند مرکز درمانی و آموزشی را اعمار کرده است.
به نظر می رسد ترکمنستان هم به این حقیقت باور مند شده است که مردم افغانستان از ساخت مسجد بیشتر از فراهم آوری فرصت های شغل و درآمد و اعمار مکتب خوشحال می شوند. بنا برین، به سلسله رشوه های دورنگرانه و سیاسی، به مسجد سازی در سرحدات روی آورده است.