-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۶, شنبه

جای دکترغنی در قفس «کشتی نرم» نیست

حامد کرزی در زمان اوباما، به زور مارشال فهیم، پشت گرمی ایران و روسیه، چندی به اداره اوباما کش و گیر راه انداخت و حتی با رهایی یک جانبه هزاران طالب مسلح که از میدان های جنگ جمع آوری شده بودند،‌ هیچ چیزی به دست نیاورد. 

کمیسیون انتخاباتی مهندسی شده ای را که کرزی- فهیم سازمان داده بودند، به درد شان نخورد و فهیم یک ماه پیش از انتخابات از صحنه رفت و کرزی قدرت را به غنی تحویل داد. 
غنی کیست؟
 از نظر وابسته گی و درجه شستشوی مغزی در خارج، شباهتی با کرزی ندارد و به طور مستقیم و بلامنازع بخشی از پلان بین المللی به رهبری امریکا است. او به هر جهتی که سوق داده شود مثل یک بچه سر به راه، راه می افتد. هیچ نیروی داخلی و منطقه ای نیز در دفاع از وی علاقه مندی ندارد. عنصر اصلی شخصیت وی این است که وی از نظر ژنتیک فکری، اصلاْ شور و انگیزه ای برای ایستادن در برابر سیاست بین المللی ندارد. او حتی در چهارچوب وظیفه ای که برایش تعریف شده بود، یک زمامدار دست پاچه و ناکام است.