-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۳۰, چهارشنبه

طالبان قبلاْ هوتلداران کابل را اخطار داده بودند

امرالله صالح گزارش نوشت.در پیوند به حمله تروریستی و قتل عام مردم در محفل گرامیداشت از مولود شریف 
از سه هفته بدینسو طالبان به تمام صاحبان ، کارمندان و خدمه های صالون های عروسی در جاده میدان هوایی کتبی و از طریق شب نامه اخطار داده بودند که هوتل های خود را ببندند. درین شب نامه های تروریستی آمده بود که هوتل هایی که محافل عروسی دایر می نمایند و بخصوص آنهایی که همیشه میزبان مجالس اراکین مهم اند عنقریب مورد حمله قرار خواهند گرفت. ازین مسله تک تک کارمندان هوتل ها خبر دارند و به یقین که نهاد های ذیربط نیز با خبر اند. کسانیکه شک دارند جنایت دیروز کار طالب است میتوانند این موضوع را مستقلانه تجسس نمایند. اینکه چرا به محفل قران حمله شد ممکن است به انتحاری گفته شده بود که این محفل مربوط به دولت است . دیگر اینکه اکثر انتحاری ها قبل از انجام عمل انتحار یک نوع تابلیت را میخورند که وضع عصبی شان را برهم میزند و باعث میشود که تصمیم خود را در هرصورت انجام دهند. این مسله نیز به کسانیکه دسترسی به تحقیقات حملات ناکام تروریستی داشته اند هویدا و معلوم است. پس از روی این ثبوت و قراین معلوم است که قتل عام دیروز که جنایت ضد بشری بود کار طالب ، یاران طالب و یا همفکران طالب است. لطفن با نشر اعلامیه های مبهم و کلی گویی های بی مفهوم مردم را بیشتر بی استقامت نسازید. اگر بخواهیم وضع را تغیر دهیم باید مسایل را روشن و واضح بیان نماییم. ازکلی گویی و ایجاد ابهام پیروزی بدست نمی آید. لطفن به مردم دروغ نگویید زیرا تنها اعتبار خودتان بیشتر هیچ میشود.