-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۷, پنجشنبه

رئیس جمهور نا ممکنِ ائتلاف ملی با تکت هشت نفره!

ریاست اجرایی تومور نظام آینده خواهد بود.  ریاست اجرایی درین دوره چه گلی به آب داده که رئیس بعدی اش آن را دسته کند؟احمد ضیا مسعود رئیس اجرایی ائتلاف ملی در کابل گفت که نامزد ائتلاف با سه معاون اعلام می شود. علاوه برین، او یک رئیس جمهور موازی را هم در اجندای انتخاباتی ائتلاف گنجانید و نام آن را صدراعظم اجرایی گذاشت. 

او گفت: که معاون سوم یا صدراعظم اجرایی در قانون اساسی جای ندارد؛ مگر بعد از «برنده شدن در انتخابات» این مقام ها طی یک فرمان تولد خواهد شد و آنگاه لویه جرگه تعدیل قانون اساسی همه موانع را از میان بر می دارد.

اول این که صدراعظم اجرایی همان قالب نظامی صدارتی است و معلوم نیست که اجندای تمرکز شکنی را چرا به این شکل پنهان می کنند. اگر گفته شود برای توزیع متوازن قدرت همین چهارچوب ریاست اجرائیه درنظام سیاسی افغانستان دایمی شود؛ با این کار، چون نظام سیاسی گذشته در هم شکسته و دستگاه جدید، بی رمق است؛ راه برای ایجاد جزایر « خود مختار» قدرت هموار می شود و چون، نظام فی المجموع ناتوان، مصاب به بی اعتمادی و فساد فراگیر است؛ نهاد اجرائیه خود به خود به یک تومورغیر قابل علاج در نظام آینده تبدیل می شود. تجریه ریاست اجرائیه در دوره غنی- عبدالله اثبات کرد که اعتماد و زمینه برای شکل دهی نظام قوی که کفایت رهبری امور را داشته باشد؛ از بین می رود و هیچ کسی ازین تشکیلات صرفاً معاش خور خیری نمی بیند.

افزون برین، شرح این فارمول در یک پره گراف مطبوعاتی ساده می نماید؛ اما مجموعه جریان های شامل در ائتلاف، هم از نظر شرایط داخلی در اجرایی کردن این خواسته ها نا توان اند و هم خطوط ابتدایی در پالیسی امریکا و ناتو را  به درستی درک نکرده اند. گذشته ازین، ائتلاف اگر بتواند روی گزینش یک رئیس جمهور به یک اجماع برسد؛ کمال کرده است. از میان خود شان هرکسی را که بالا بکشند؛ هیچ بختی برای رسیدن به خواسته های شان ندارند و سرانجام هریک جدا جدا با محور مورد حمایت امریکا وارد معامله می شوند و هر رکن ائتلاف سعی می کند «جُل خود را از آب بکشد».

هرگاه فرض برین باشد به دور یک زعیم تشریفاتی پشتون که هم تکت هشت نفره را قبول کند؛ هم به تشکیلات موازی به نام صدراعظم اجرایی راضی شود؛ هم به لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی ضمانت بدهد؛ جمع شوند؛ چنین کاندیدای پشتون تا کنون از مادر زاده نشده است.