-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۰, یکشنبه

شیخ سلام: به تاسیسات چین حمله کنید!

مُدل دیگری از تروریزم سر بلند کرد. در حالی که خاک افغانستان به حیاط خلوت دسته جات تروریست جهانی بدل شده است؛ خونتای مدل جدید جهادیست ها سر بر آورده است. 

شیخ عبدالسلام رئیس شورای رهبری حزب اسلامی ترکستان از تمام مسلمانان جهان خواست که به کمک اقلیت مسلمان ساکن در ترکستان شرقی تحت حاکمیت چین که از ظلم و جباریت بی رحمانه مقامات پیکن به ستوه آمده اند؛ بشتابند. 

درگزارش انستیتیوت بین المللی برای مبارزه با تروریزم،‌ از شیخ عبدالسلام نقل شده است که مسلمان سراسر جهان باید تلاش های خود را در تحریم فرآورده های چینی متمرکز کرده و با راه اندازی عملیات های تروریستی علیه تاسیسات چین از جمله سفارت خانه ها، مراکز نظامی و فروشگاه ها و غیره وارد اقدام شوند.