-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۱, دوشنبه

نیودهلی تایمز: ترور سمیع الحق نتیجۀ مذاکرات امریکا با طالبان بود

پاکستان هرگز اجازه نخواهد داد که مذاکرات میان طالبان و امریکا بدون حضور اسلام آباد برگزار شود.نشریه نیودهلی تایمز نوشته است که نیروهایی که با مذاکرات مستقیم بین امریکا و طالبان مخالف بودند؛ از کشته شدن مولانا سمیع الحق خوشحال اند. سمیع الحق در بین مولوی ها فردی محترم، صدای سالم و مستعد به اصلاحات بود. قتل وی با گسترش هرج و مرج در پاکستان و شروع مذاکرات طالبان با امریکا همزمان بود.
در حال حاضر عقربه شک و گمان بین چندین بازیگر صحنه در نوسان است و مشکل است این عقربه روی یکی از بازیگران توقف کند. چه کسی در عقب صحنه قتل مولانا قرار داشت؟ چه کسی از آن سود می برد؟

افراطیون انگشت به سوی هند و کابل تکان داده اند. سی آی ای، موساد و دیگر دسته جات معاند طالبان در دایره اتهام قرار دارند. سمیع الحق بزرگ ترین رقیب مولانا فضل الرحمن بود. افزون برین، ضربات پیاپی بر صورت و سینه مولانا بیانگر یک نفرت انتقام جویانه شخصی در میان خانواده وی می باشد.

 ترور مولانا پایانی برای جنگ افغانستان نبوده و هدف آن است تا تروریزم و بی ثباتی در افغانستان شکل دایمی به خود بگیرد. هر زمانی که گسترش تلاش های صلح جویانه در افغانستان نشانه های مثبتی را از خود ظاهر ساخته، برخی افراد کلیدی از جناح طالبان یا غرض ورزی برخی میانجی ها پروسه را برهم زده اند.

درین جا تلاش های انتقام جویانه نسبت به مرگ فرمانده پلیس قندهار هم مطرح بوده می تواند. مگر نحوه اجرای قتل مولانا چنین کاری را نا ممکن جلوه می دهد. چه کسی می تواند عمل قتل را در داخل خانه مولانا آن هم ظرف پانزده دقیقه در غیاب راننده و بادیگارد وی انجام بدهد؟ وزیر اطلاع رسانی پاکستان درین زمینه مخالفان را تهدید کرد و گفت:

به تحرکات خود پایان بدهید... از سوی دیگر شما نمی توانید بفهمید که برای شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کدام نابغه ای پیدا نشده است بداند که هندوستان، افغانستان یا امریکا از کشتن مولانا چه سودی می برند؟

درحالی که نشانه های روشن درین باره وجود ندارد ما می توانیم بر تجارب گذشته تامل کنیم. هر زمانی که در چشم انداز روابط بین هند و پاکستان یک اندازه روشنایی پدیدار می شود سازمان جاسوسی پاکستان دست به سازماندهی فعالیت های تروریستی در داخل خاک هند می زند تا ابتکار عمل هند را ضعیف سازد. این بار ( درین سوی مساله)  پاکستان هرگز اجازه نخواهد داد که مذاکرات میان طالبان و امریکا بدون حضور اسلام آباد برگزار شود. هر حادثه دیگری برای خنثی کردن این پروسه می تواند پیش بیاید؛ چنان که سرنوشت سوزان سمیع الحق یک نمونه آن به حساب می رود.