-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۷, چهارشنبه

خط کشی تیم ارگ بین احمد ولی مسعود و یونس قانونی


تیم ارگ، از احتمال شکل گیری اجماع انتخاباتی بین استاد سیاف، عمرداودزی و احمد ولی مسعود نگران شده است.روزنامه راه مدنیت- متمایل به گروه دکتر غنی- تبلیغات به نفع محمد یونس قانونی را شروع کرده است. روزنامه می گوید که رئیس جمهور بر آن شده است تا معاون اول را از میان تاجیکان انتخاب کند. در این میان تنها تاجیکی که هم پایگاه مردمی وسیع دارد و هم گذشتۀ سیاسی‌ پاکی را در کارنامه‌اش، یونس قانونی است. روزنامه خوش نام راه مدنیت ظاهراً از همین حالا، دکترغنی را رئیس جمهور آینده فرض کرده است.
به باور نویسنده روزنامه مدنیت، یونس قانونی به دلیل ویژگی‌های شخصیتی مانند انعطاف‌پذیری و منطقی بودن و توانایی بسیج سیاسی-مردمی که دارد، هم رئیس‌جمهور و هم دیگر کاندیدان مطرح علاقه دارند وی را به عنوان معاون اول در تکت خویش جای دهند.

دیدگاه مطرح شده در راه مدنیت، دست کم از یک جهت درست است که « هم رئیس‌جمهور و هم دیگر کاندیدان مطرح علاقه دارند وی ( یونس قانونی) را به عنوان معاون اول در تکت خویش جای دهند.» دلیلش معلوم است و نیازی به بررسی نداردِ؛  اما اجتماع تاجیکان به شدت معروض به بحران رهبری سیاسی و مستعد به بازنگری به رفتار نخبه گان سنتی است و هم اکنون چندین محور فعال برای دستیابی به کرسی معاونت اول در برابر هم قرار دارند.
احمد ولی مسعود، در مقاله راه مدنیت، تعمداً دور زده شده و دور نامش دایرۀ مشروط کشیده شده است. دربرابر خوب ترین چهره خاندان مسعود، هیچ سیاستگری آزمایش شده توان اثبات موقعیت خود را نخواهد داشت. تنها کسی که یک خط سیاه در کارنامه اش ندارد؛ احمد ولی است.

تیم ارگ نتوانسته نام احمد ولی مسعود را بیخی از جدول خط بزند. چنین توانی در تیم غنی نیست. از جمع اردوگاه «مقاومت» و دودمان احمد شاه مسعود، احمد ولی تنها کسی است که با یک برنامه مدون و تعریف شده، از سیاست های ضدملی دکترغنی انتقاد کرده و همه کارکرد های خطرناک او را به چالش کشیده است. هیچ نامزدی از جمع تاجکان، علیه دکتر غنی این چنین سینه به سینه ایستاد نشده است. تازه این که احمد ولی دعوای معاونیت نکرده و این چالشی مضاعف در برابر محافظه کاران است.

با این حال، تیم ( با همه دشمن) به رهبری غنی حساب وکتاب را پیش خود دارد. همین روزنامه در بند پایانی تشویش خود را از ورود احمد ولی در برابر یونس قانونی پنهان نکرده و می نویسد: دیگر چهرۀ درشت در میان تاجیکان نیست که بتواند بدیلی به یونس قانونی در تکت‌های یادشده باشد جز احمدولی مسعود که او هم حداقل به لحاظ پایگاه اجتماعی به میزان قانونی میان مردم محبوب نیست. 
نکته ای را که تیم غنی و اتمر بر آن به شکل پلان شده چشم می بندند؛ این است که در گرماگرم هیاهوی تبلیغاتی، از محور جهاد و مقاومت به رهبری استاد سیاف و محمد عمر داود زی و از احتمال اعلام تکت مشترک انتخاباتی آن ها با احمد ولی مسعود بی سروصدا عبور می کنند!
چرخشگاه سیاست تاجیکان بازهم پنجشیر است و جامعه جهانی روی آن موافقه دارد. حریف سر سخت سیاست انحصاری غنی، ائتلاف ملی نیست؛ ائتلاف ملی به چند «فرد» منشعب شده و جز نام چیز دیگری نیست.