-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۵, دوشنبه

۱۷ سال فعالیت مدنی به این جا رسید!

استاد یعقوب یسناراه‌پیمایی امروز تا هنوز سه کشته و چندین زخمی داشته‌است. مدنی‌بودن در این کشور چنین سرنوشتی دارد. از بریده‌شدن گلو تبسم تا به گلوله‌بسته شدن اعضای رستاخیز تا انفجار مردم در دهمزنگ برای روشنایی و تا راه‌پیمایی کنونی که حتا دختر مکتبی به گلوله بسته‌می‌شود. ۱۷ سال فعالیت مدنی، به اینجا رسید: گلوله و خشونت. جایی‌که ۱۷ سال پیش بودیم. حداقل ۱۷ سال پیش می‌دانستیم که چکار می‌کنیم و چرا کشته می‌شویم؛ حالا می‌دانیم که برای ارزش‌های مدنی و دموکراسی فعالیت می‌کنیم اما نمی‌دانیم که چرا کشته‌می‌شویم؛ بی‌آنکه بدانیم کشته‌می‌شویم، این‌گونه کشته‌شدن درد دارد!