-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

پیام دفتر ارتباط محمد عمر داوود زی

تماس های مردمی و ملاقات دپلومات های بین المللی با آقای داوودزی افزایش یافته است. در هفته های اخیر، نمایش های انتخاباتی، محفل آرایی و چانه زنی های شماری از نخبه گان سیاسی- قومی، به منظور رسیدن به کرسی معاونیت اول ومعاونیت دوم ریاست جمهوری، هم در تلویزیون ها وهم در شبکه های اجتماعی چشم ها و گوش ها را پُر کرده است. درین میان، مجمع رهبران جهاد و مقاومت در محور شورای حراست و ثبات، بی سرو صدا کارزار انتخاباتی گسترده ای را آغاز کرده است.
با وجود افزایش دیدار های پیوسته با دپلومات های بین المللی و بدنه های مردمی، محمد عمر دوودزی  نامزد شورای حراست و ثبات برای ریاست جمهوری، مانند استاد سیاف، در مقایسه با دیگر همتایان سیاسی، عندالامکان از ایجاد هیاهوی رسانه ای پرهیز می کند. 

اما برای نخستین بار دفتر ارتباط آقای داوود زی این پیام کوتاه را انتشار داده است:

در اين اواخر روزانه پيام هاى متعدد دريافت مى شود كه هموطنان عزيز مى خواهند جهت ملاقات و ساير موضوعات با دفتر آقاى داوودزى به تماس شوند، به همين منظور براى رسانيدن هر نوع پيام، تنظيم ملاقات و تنظيم گفتگوى رسانه يى با اين شماره به تماس شده مى توانيد.

شماره تماس دفتر محمد عمر داوودزى: ٠٧٠٧٢١٥٥٥٥