-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۹, جمعه

به حواله نشریه برینک وایر، کاخ سفید ایران را متهم به ارسال سلاح های ممنوعه به افغانستان و یمن متهم کرد. به روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در واشنگتن جنگ ابزار های مختلف از جمله موشک ها و بدنه های سلاح ها به نمایش گذاشته شد که در جنگ افغانستان، یمن وبحرین استعمال شده است. در بیانیه ای این فعالیت های ایران مرگبار و خطرناک توصیف شد.