-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۲, سه‌شنبه

حالت اضطراری در صفوف جمیعت اسلامی

شاخه های همیشه نا پیوستۀ  جمیعت اسلامی کمافی السابق شعار «کاندیدای مستقل» می دهند. اگر نگاهی به گذشته بیاندازید، اکثر«نخبه گان» این جریان، نخستین کسانی بودند که بعد از سرنگونی مؤقتی طالبان، مُد«مستقل بودن» را ترویج کردند. حالا که آب و هوا باردیگر خراب شده، همه ای نخبه ها به طور یکسان از اوضاع متلون و بی اوزان، وارخطا شده اند که لااقل ترتیبی شود که همین کرسی «معاونیت اول» به وسیلۀ یک «مستقل» داخلی انحصار نشود!
بنا برین، شور و مشورت روی یک « مستقل» ی است که جمیع شعب و جزایر «مستقل» جمیعت و شورای نظار در اطرافش جمع شوند که خطر «مستقل» بودن بیش از حد از بین برود. اگر «معاونیتی» هم باشد، برای همه باشد، نه برای یک نفر.