-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۸, جمعه

موقف امریکا هم شبیه هند است

روبرت پالادینو سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که در هم آهنگی با حکومت افغانستان، سفارت آن کشور در مسکو یک هیات ناظر را به نشست صلح مسکو می فرستد اما حکومت امریکا هیات بلند پایه خود را به سرپرستی الیس ولز معاون وزارت خارجه آن کشور در نشست ژنیو در باره افغانستان اعزام خواهد کرد که در اواخر ماه جاری بر گزار می شود. 
سخنگوی امریکایی در بیان پالیسی امریکا در باره نشست مسکو اظهار داشت که کشور بدین باور است که باید تمامی طرف ها از برگزاری گفت وگوهای مستقیم بین دولت افغانستان با طالبان حمایت کنند.