-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۹, شنبه

با امریکا مشکل دارید؛ پس در مسکو چه کنید؟

بخشی از نوشته هارون «امیرزاده»

اگر تمام جنگ طالبان بر سر خروج آمریکا از افغانستان است مشکل تانرا چرا با آمریکاییها حل نمی کنید پس در مسکو چه می کنید؟
کشاندن پای مسکو در جنگ افغانستان نه تنها باعث خروج آمریکا از افغانستان نمی شود، بلکه باعث تباهی بیشتر افغانستان و بی ثباتی تمام منطقه خواهد شد.
حیف مسکو با دختران نامدار زیبا و ودکای تلخش و حیف وقت رسانه ها که وقت گرانبهای شان را صرف کنفرانس و پرسش و پاسخ ازین وحشیان متعفن کردند.
نیت مسکو اینست که توسط این وحشیان انتقام شوروی سابق را از امریکاییها بگیرند، ولی فردا همین هیولا ها به کمک آمریکایی ها سر از آسیای میانه، قفقاز، چچین و مسکو خواهند کشید.