-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

گفت وگوی بسیار ارزشمند شهیر نثاری در باره احترام به حریم خصوصی


مصاحبه با تلویزیون پیشگام
گوشه یی از ديدگاه من در مباحث مربوط به گفتمان احترام خصوصی و احترام به حق محرمیت 
نخستین گفتمان احترام به حریم خصوصی و رعایت حق محرمیت در افغانستان 
بابت نظریات شما عزیران درین گفتمان ملی قبل از قبل سپاسگزارم.
بیایید درین گفتمان ملی با ما بپیوندید!
این گفت وگو را از دست ندهید.