-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۳, چهارشنبه

پُشت پرده استعفاي اکرم خپلواک

اکرم خپلواک معاون شورای صلح که همزمان مشاور اشرف غني نیز بوده است، از یک شرکت آلمانی که قصد سرمایه گذاري را در عرصه انرژي داشت، مبلغ دو ميليون دالر رشوت طلب کرده بود.

شرکت متذكره موضوع را با سفارت آلمان در کابل در میان می گذارد.
سفارت آلمان در کابل طي يادداشتي موضوع را از مجراي وزارت امور خارجه به دفتر اشرف غني منعكس می سازد. اما غني در مورد بي توجهي كرده و موضوع را دست كم ميگيرد.

دو هفته قبل، سفارت آلمان در كابل ذريعه نامه اي وزارت خارجه را از قطع كمك هاي مالي اش در سال جديد عيسوي خبر ميدهد و علت آنرا حلقه مشاوران فسادآلود غني تلقي ميكند.