-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۰, پنجشنبه

هیچ یک از مفاد اعلامیه احزاب عملی نخواهد شد

 احزاب منتقد حکومت بازهم اعلامیه داده اند و گفته اند که « انتظار می‌رفت؛ کمیسیون بتواند آن‌گونه که تعهد کرده بود، سیستم بایمتریک را تطبیق و اعتماد مردم را بازگرداند؛ اما با تأسف، این انتظار برآورده نشد و مشکلات و نارسایی‌های زیادی عمدی و غیرعمدی در روزهای انتخابات مشاهده گردید.
در اعلامیه گفته شده که «از طریق سرور مرکزی با اصل شمردن معیار بایومتریک» آرای اصلی از آرای جعلی تفکیک شوند. 
 جهت اجرای این خواست، اعلامیه احزاب تقاضای « فراهم‌سازی زمینه نظارت مؤثر احزاب از روند توحید و شمارش آرا از آغاز تا انجام پروسه» را مطرح کرده است. به نظر می رسد که حالا خیلی دیر است و حکومت از مسیر خود راه کج نخواهد کرد.