-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه

استاد سیاف پیشنهاد دکترغنی برای پذیرش ریاست شورای عالی صلح را رد کرده است. سیاف، در مسند رهبری یک طرف جنگ با طالبان قرار دارد و منزلت خود را به میزان جایگاه سید حامد گیلانی یا کریم خلیلی تنزل نمی دهد.