-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۲, شنبه

این هم نتیجه اعزام زورکی میلیون ها نفر به مراسم اربعین در کربلا

زائران ایرانی برای بازگشت پول ندارند.

خبر می رسد که ۳۰۰ هزار تن از زائران ایرانی که از سوی شبکه های اطلاعاتی ایران به سوی کربلا مارش داده شده بودند، اکنون در صحرا های خشک عراق گیر مانده و حیران مانده اند چطور دو باره بر گردند!

سر کنسول جمهوری اسلامی در کربلا گفت: بسیاری از مواکب ایران در عراق پس از اربعین جمع شده است.

مراسم اربعین یک نمایش سیاسی است و هیچ توجیه دینی ندارد. 

سرکنسول ایران در کربلا خاطر نشان کرد: جمع شدن مواکب ایرانی همزمان با جمع شدن مواکب عراقی موجب ایجاد مشکلات زیادی برای زائران شد. وی ادامه داد: مواکب باقی مانده با وجود پذیرش بیش از ظرفیت خود نتوانسته اند پوشش لازم را برای جمعیت حاضر داشته باشند.

وی گفت: تعداد زیادی از زوار بدون اطلاع از میزان افزایش هزینه ها در عراق اکنون با مشکل مواجه شده اند.

حسینیان ادامه داد: اکنون تعداد زیادی از زائران پولشان تمام شده و حتی پول برای بازگشت ندارند.

سر کنسول ایران در کربلا افزود: اکنون تعدادی اتوبوس توسط کنسولگری کرایه شده تا زائران را به مرزهای کشورمان برسانند.