-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۴, یکشنبه

پیروزی سوال انگیز پسر ایشچی در انتخابات

اگر فرزند احمد ایشچی به پارلمان راه یافته باشد، زنده گی آینده جنبش ملی و خاندان جنرال دوستم در شمال افغانستان ( البته به مرور زمان) با چالش های سختی مواجه خواهد شد. برآمد پسر ایشچی یک پروژه آشکارا سیاسی است و دست هایی که او را می آورند، او را کلان تر خواهند ساخت. اما نفوذ دودمان جنرال دوستم در شمال بسیار عمیق است و این احتمال هم وجود دارد که درگیری هایی خواسته و نا خواسته وقوع یابد و حتی ممکن است یکی از طرفین ( باتور دوستم یا پسر ایشچی) از زنده گی ساقط شوند!