-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۲, جمعه

چالش اصلی انتخابات کدام است؟

چشم تمام رهبران سیاسی و کاندیدا ها به سوی امریکا دوخته شده است. آن ها از کدام محور حمایت می کنند؟ مهم این است که تیمی مناسب با اوضاع داخلی و پالیسی بین المللی شکل بگیرد.  تفاوت انتخابات پیش رو با دوره های قبلی این است که این بار روسیه و ایران جمع پاکستان ممکن است به جای همکاری، سیاست فشار و امتیاز گیری را در پیش گیرند. چالش اصلی در برابر انتخابات همین است.