-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

سردرگمی مطبوعات غرب در رابطه به افغانستان

نشریه انترنیشنل پالیسی دایجست در شماره تازه اش نوشته است که وزارت خزانه داری امریکا طالبان ایرانی و حامیان آن ها را تحریم کرده است. به گفته استیون مانوچین، ایران طالبان را از نظر نظامی آموزش داده و سپس آنان را با اسلحه و تجهیزات وارد میدان جنگ می کند. امریکا و متحدانش روش ایران برای بی ثبات کردن افغانستان قابل تحمل نمی باشد. حمایت ایران از طالبان ناقض قطعنامه شورای امنیت ملل متحد است.
این نشریه می افزاید که امریکا باید اردوی پاکستان را از طریق اعمال تحریم ها تحت فشار قرار دهد زیرا قدرت اصلی اقتصادی در دست نظامیان پاکستان است. این تنها راهی است که آنان را وادار می سازد که از حمایت طالبان دست بردارند.