-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۵, دوشنبه

حکومت کابل توطئه تازه ای را شروع کرد

حکومت به کمیسیون تحت فرمان خودش ( کمیسیون انتخابات) هدایت داده است که مساله تاخیر دست کم سه ماهه در برگزاری انتخابات را به دهان رسانه ها بیاندازد. کمیسیون سفارش دولت را تبعیت کرد اما سخنگوی کمیسیون برای طولانی کردن این مبحث ( تا در ذهنیت ها جا بیفتد) گفت:
 "بحث نهایی نیست و طرح‌های احتمالی است که ما تلاش داریم که با شرکای انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب و جناح های سیاسی و کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم نهایی را بگیریم."
  از این اظهارات درهم برهم بوی یک توطئه و خیانت می آید.

این توطئه زمانی چهرۀ برجسته تر به خود می گیرد که هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در یک پیام ویدیویی گفته که حکومت به "استقلالیت" کمیسیون احترام کامل! دارد و برای برگزاری انتخابات به تاریخ اعلام شده، آمادگی و تعهد لازم را دارد.

چخانسوری با فرض این که افکار عامه را گمراه کند؛ می‌گوید حکومت خواهان برگزاری انتخابات در همان تاریخ تعیین شده است.