-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۳۰, چهارشنبه

تعلیق کمک بیش از یک میلیارد دالر امریکا به پاکستان

به گزارش هافینگتون پست،‌ امریکا پرداخت کمک مالی سالیانه به ارزش ۱.۶۶ میلیارد دالر به پاکستان را معلق کرد. پنتاگون در بیانیه ای درین باره گفته است که این اقدام نشانه ای قوی از بی اعتمادی امریکا نسبت به پاکستان است. معاون ارشد مرکز پژوهش های راهبری و مطالعات بین المللی درین باره گفت:
نا امیدی امریکا به پاکستان به معنای چشم پوشی به درد و رنج های مردم آن کشور نیست. این اقدام فقط بیان می دارد که پاکستان باید در جهت پایان درد و آلام دیگر مردمان نیز وارد عمل شود.