-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۹, شنبه

احتمال استمرار حکومت وحدت ملی با طرحی جدید

روسیه و امریکا در افغانستان راهی جز مصالحه ندارند. 

کنفرانس صلح در مسکو، مثل این که هم طومار پروژه مصالحه را در هم پیچید؛ هم ممکن است سازوکار انتخابات ریاست جمهوری را از نظم و شکل بیاندازد. خیلی هم ممکن است که نتیجۀ آن نزدیکی بین روسیه و امریکا باشد. احتمال دارد طالبان بین امریکا و روسیه نقش یک پُل ارتباطی را بازی کنند. هرگاه کار به جایی بکشد که روسیه و امریکا در کشمکش گاه افغانستان به توافقی برسند؛ یخ دشمنی و تقابل بین طالبان و گروه های موسوم به «ضدطالبان» نیز به سرعت شروع به آب شدن خواهد کرد. طالب و پدیده ضد طالب، بدون تغذیه از خارج کاری را انجام داده نمی توانند.

حال سوال اساسی در آستانه انتخابات افغانستان این است که چه گونه یک تیم سیاسی همه پذیر در سطح داخلی ایجاد شود تا روسیه و امریکا یکسان از آن پشتیبانی کنند.

تشدید تحرکات تیم حامد کرزی از قندهار آغاز شده و فضای مانور خود در ائتلاف بزرگ ملی را توسعه داده و برخی اطلاعات اولیه مشعر اند که حکومت وحدت ملی مُدل غنی- عبدالله ممکن است در یک نسخه دیگری در کابل تشکیل شود که در آن، کاندیدای مورد حمایت امریکا در رأس قدرت و تشکیلات سیاسی مورد حمایت روسیه به شکل بازوی راست آن عرض وجود کند. طرح ریاست اجرائیه در حکومت آینده با سه معاون، در برابر رئیس جمهور با سه معاونانش، همان ادامه حکومت وحدت ملی است.