-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۸, جمعه

داود زی: حکومت کنونی صلاحیت امضای صلح با طالبان را ندارد

 دکتر خلیلزاد باید اشتباهات گذشته خود را تکرار نکند.
محمد عمر داود زی رئیس امور سیاسی روابط بین المللی شورای حراست و ثبات در همایش وفاق ملی در کابل گفت: 
جنگ با جنگ ختم نمی شود؛ صلح و تفاهم از راه مشارکت و هم پذیری و دگر پذیری حاصل می آید.
وی با صراحت اظهار داشت: تا زمانی که ما طالبان را نوکر پاکستان حساب کنیم و طالبان ما را نوکر امریکا خطاب کند؛ درین کشور صلح نمی آید. همه ما می دانیم که رابطه بین طالب و پاکستان چه گونه است؛ اما این را هم می دانیم که رابطه ما با امریکا چه گونه است!

داود زی در ادامه گفت: روزی به کرزی صاحب گفتم که همین پیاله چای روی میز شما از امریکا می آید. هر لیتر تیل عسکر از بودجه امریکا می آید. اگر یک هفته وزارت داخله و دفاع تیلش قطع شود، نظامی در افغانستان روی پا ایستاده شود. این درک حقیقت است. شدیدا متکی هستیم به امریکا. طالب هم همان اندازه به پاکستان متکی است. برای آوردن صلح و استقرار، باید احترام متقابل به وجود آید. ما آن ها را افغان شمار کنیم و آن ها ما را افغان شمار کنند. راه حل بین الافغانی می آید. این یک پیشنهاد است.
داود زی افزود:
سوال این جاست که چرا صلح نمی آید؟ زمانی استاد ربانی شهید صلح در قیدحیات بود و وظیفه خطیر ریاست شورای عالی صلح را به دوش گرفت. البته شورای عالی مثل چپن به ایشان ساخته شده بود. ۱۱در جون همان سال در اسلام آباد جلسه ای انعقاد یافت که در آن لوی درستیز پاکستان جنرال کیانی، جنرال پاشا و حنا ربانی کهر حضور داشتند. استاد ربانی، رئیس صاحب (کرزی) و من نیز در آن جا بودیم. دو جلسه پی درپی برگزار شد. 
اشفاق کیانی به هیأت ما گفت: شما به خیر کابل بروید؛ از گفت و شنود ها با شما قناعت ما حاصل شد. صادقانه همکاری می کنیم. تا ۲۹ اکتوبر فرصت بدهید. ما کابل می آییم و یک نقشه راه برای صلح افغانستان را با خود می آوریم. کیانی وعده داد کهتا انتخابات ۲۰۱۴ طالبان هم در انتخابات اشتراک خواهند کرد. اما در ۱۸ سپتامبر همان سال استاد ربانی را شهید کردند. این مساله باید معلوم شود. اگر این عامل معلوم شود دست پشت پرده جنگ هم معلوم می شود. 
من به کرزی صاحب گفتم که مساله صلح با استاد ربانی یک جا در تپه وزیر اکبر خان دفن شده است. 
داود زی در رابطه به گفت و گوی مستقیم بین طالبان و امریکا چنین گفت:
من طرفدار گفت و گوی امریکا وطالبان هستم. باید سرانجام دیوار برداشته شود. حالا خواسته های طالب برآورده شده و به خیر پروسه صلح است. باید بگویم که بین طالبان و امریکا یک اندازه پیشرفت هایی رونما شده و صواب نیست جزئیات بیشتری درین جا ارائه کنم.  خلیلزاد منطقه و وضعیت افغانستان را می شناسد. هرگز معامله ای نخواهد کرد که منافع ما در برابر پاکستان قربانی شود. برخی اشتباهات دارد که باید در آن تجدید نظر کند. وی در دوران سفارت خود در کابل از سوی برخی جریان ها مورد انتقاد است. توقع ما این است که در مذاکره با طالبان حکومت را کنار نزند. ملت را کنار نزند. انتخاب شده عمل نکند. کسی را بالا کرده و کسی را پاپین نکند. مشوره کند. به اذهان و مطالبات صنوف سیاسی و مدنی افغانستان را توجه کند. 
حرف آخری: من طرفدار این نیستم بین طالب و حکومت کنونی توافقی دست خط شود. حکومت کنونی صلاحیت امضای معاهده صلح با طالب را ندارد. به میثاق ملی صلح نیاز است که همه جوانب ذیدخل داخلی و منطقه ای باید در آن امضاء کنند. مخالف امضای پیمان نامه حکومت با طالب هستیم. این جنگ را نه طالب شروع کرده نه حکومت کنونی. جنگ فعلی، به طالب کرزی و حکومت کنونی به میراث مانده. خطر وجود دارد که بین طالب و حکومت معاهده شود که در آن صورت دیگر نیروها از سوی کشور های منطقه وارد فصل جنگی شوند.