-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۴, یکشنبه

دیروز چه می کرد؛ حالا چه می گوید!

رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت حامد کرزی می‌گوید اگر خواسته باشیم یا نه نظام طالبانیزم به این کشور می‌آید.رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین می گوید که افغانستان و منطقه در حال تغییر بوده و این کشور به سوی سیاست طالبانیزم در حرکت است.

وی در دور چهارم نشست امنیتی میان افغانستان و هند که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک دو کشور در کابل راه اندازی شده بود؛ سخن می گفت. نامبرده صریح گفت اگر افغان ها بخواهند یا نه این تغییر برگشت ناپذیر آمدنی است.

او افزود:

 امروز با اندوه ما در آستانه یک تغییر اجتناب ناپذیر در افغانستان و منطقه قرار داریم، تغییری که برای ما افغان ها بسیار درد آور و غم انگیز است، شاید این مورد پسند ما نباشد که نیست اما واقعیت چنین است، به نظر من بخواهیم یا نخواهیم یک نوع طالبانیزه شدن سیاست جامعه آمدنی است.
چه کسی به سخنان اسپنتا باور می کند؟
دکترسپنتا هشت سال تمام شریک حامد کرزی و از اعضای ارشد حکومت وی در امور امنیتی بود. حافظه مردم هنوز همه چیز را به یاد دارند. آقای کرزی در همسویی کامل با مارشال فهیم و سپنتا به طور کامل سیاست طالب سازی و طالب پروری را دنبال می کرد. سال ها یخن امریکا را می کشید که طالب را بمباران نکن. آقای خلیلی افشا کرد  که کرزی هشت صد میلیون دالر برای حفاظت از وضع الجیش طالبان درچندین منطقه از بودجه دولت مصرف کرد.
سپنتا زمانی که از «شاهدان» شباروزی وقایع پشت پرده به شمار می رفت، هزاران هزار طالب مسلح و تفنگدارانی که به قیمت خون هزاران تن از منسوبان نیروهای امنیتی از میادین جنگ گرفتار شده بودند؛ از زندان های قندهار، بگرام، فراه و همه ولایات به طور علنی آزاد شدند. حالا رنگین دادفر به مردم خبر می دهد که چه خواسته باشیم؛ چه نخواسته باشیم؛ رژیم طالبان اعاده می شود. وی باید توضیح دهد که نظام دکترغنی چه کاری را کرده است که حکومت کرزی- سپنتا در حق مردم نکرد؟
فاجعه ای که ممکن است امروز حادث شود، زمینه چینی اش از سوی کرزی و سپنتا و فهیم شده بود. مردم بی عقل نیستند که وقایع را از یاد ببرند.