-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

دفتر هفته نامه کابل - سال ۱۳۷۲


از راست به چپ: فهیم «دشتی» ، همایون «هژبر شینواری»، رزاق مأمون و فضل الرحیم «رحیم»