-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۴, پنجشنبه

طارق شاه بهرامی نا خواسته آمار های پنتاگون را زیر سوال برد

طارق شاه بهرامی وزیر دفاع در محضر ولسی جرگه گفت: عملیات دشمن بسیار گسترده اما امکانات مقابله با آن بسنده نیست. این نخستین بار است که یک مقام امنیتی به طور غیر مستقیم، از آمارهای سرسام آور رسانه ای امریکا و سیگار پرده بر می دارد.
مقامات امریکایی بار ها سند و آمار پخش کرده اند که جنگ افغانستان سالانه ۴۵ میلیارد دالر برای مالیه دهندگان امریکایی هزینه دارد.
رندال شریور، مسئول بخش آسیا در وزارت دفاع امریکا، در ماه جولای سال جاری به کمیته روابط خارجی سنا گفت که این هزینه ۴۵ میلیارد دالری شامل کمک سالانه پنج میلیارد دالری به نیروهای امنیتی افغان و ۱۳ میلیارد دالر مصرف نیروهای امریکایی در داخل افغانستان می باشد. پول متباقی بیشتر صرف حمایت لوژیستیکی از ماموریت افغانستان می شود.
حال عقل سادۀ یک ناظر در امریکا و افغانستان می تواند حساب و کتاب را تحلیل کند. این همه پول، واقعاً در کدام جنگ که لااقل دست آوردی حد اوسط داشته باشد، مصرف می شود؟