-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آذر ۱, پنجشنبه

جیم بانکس: خطر طالبان، کمتر از داعش خراسان است!

عضو هیات کنگره امریکا ظرف سه روز، به چنین کشفی نایل آمده است. این آقا جیم بانکس نام دارد و اخیراْ در ترکیب هیات کنگره امریکا اخیراْ از کابل دیدن کرده است. 

نشریه ژورنال گزیت تکه هایی از گفتار وی را راجع به تغییر اوضاع در افغانستان نشر کرده است. 

وی در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در یک واحد دریایی امریکا که در افغانستان ماموریت داشته، خدمت کرده است. حالا مشارالیه می گوید که « من درسفر اخیر به افغانستان خیلی چیز ها آموختم و چیز هایی دیدم که هرگز پیش بینی نکرده بودم. 

جیم بانکس مهم ترین چیزی را که ظاهراْ به چشم و سر دیده این است که گروه داعش خراسان نسبت به طالبان تهدید بیشتری به شمار می رود و این همان چیز جدیدی است که وی مشاهده کرده است!

معلوم نیست که جیم بانکس، در مدت سه روز اقامت خود در کابل، میادین جنگ و گردنه های کوهساران در کدامیک از ولایات ۳۴ گانه افغانستان را گز و پل کرده که سرانجام کشف کرده است که داعش خراسان بسیار فراگیر تر از تهدید های گروه طالبان است. 
مشاهده جدید جیم بانکس ازین قرار است که همزمان با اقامت موصوف با شش تن از همراهانش در کابل، انفجاری صورت گرفته که در آن ۵۵ تن به هلاکت رسیده اند اما، طالبان دست داشتن خود در آن انفجار را قبول نکرده اند! چرا که به گفته جیم بانکس، آن حمله مهیب کار داعش خراسان بوده، نه طالبان.
جیم به سواری موتر به بعضی مناطق هم برده شده و می گوید که افغانستان خیلی خطرناک شده چرا که داعش یک تهدید ناخواسته و جدی را به مناطق آسیای جنوبی به وجود آورده است. ( شاید نامبرده آسیای مرکزی را آسیای جنوبی گفته!) ورنه، داعش از راه آسیای جنوبی به سوی آسیای مرکزی روان است.