-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۸, جمعه

نشست مسکو هیچ دست آوردی مفید برای افغانستان ندارد

نشست به ظاهر - صلح- مسکو اوضاع را مغلق تر کرده و دامنه تقابل بین امریکا و محور روسیه- ایران را گسترش خواهد داد. روسیه تحت نام مذاکرات صلح، قصد دارد علیه امریکا و غرب جبهه فشار منطقه ای را به وجود بیاورد. این نخستین گام و بخشی از تلاش هایی است که از چند سال به این سو مقدمات آن فراهم شده و هدف اصلی آن، نو آوری سیاسی و تحکیم روابط پاکستان با روسیه است. نشست صلح مسکو، فرآیند تغییراتی منطقه ای در پروژه جنگ است.