-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۲۷, یکشنبه

یک تبلیغی از سوی ملاامام و مقتدیان سرکوب شد

امروز برای نخستین بار یک ملا امام مسجد جامع خالد بن ولید، یک تبلیغی فرستاده شده از سوی داعش را که به طور علنی به مخاصمت مذهبی بین شیعه و سنی دامن می زد؛ سیلی کاری کرده است. این مسجد در سرک چهار سیلو واقع است و نماز گزاران با قهر و اعتراض، مردک نفوذی آی اس آی را بیرون رانده اند. 
مقتدیان مسجد همه پشتون، تاجک ازبک و ... اند و یک صدا آن عامل نفوذی دشمن را سر جایش نشانده اند. افتراق مذهبی در افغانستان هیچ گاه ریشه نداشته و ازین بعد نیز ریشه نخواهد گرفت.