-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۵, سه‌شنبه

دیگ ارگ باز به جوش آمده است

اکرم خپلواک، معصوم استانکزی و سلام رحیمی در معرض خطر اند. بر اساس اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، دکترغنی تصمیم گرفته است در تشکیلات ارگ خانه تکانی راه بیاندازد.

در خبر آمده است که دکترغنی سه نفر – معصوم استانکزی، اکرم خپلواک و سلام رحیمی-  را هدف گرفته است.

در اثر ترغیب همکاران « جوان»، نفرت مشارالیه از متحدان قبلی اش تشدید شده است. در هفته های اخیر، هر چند طرد مهره های وفادار به حنیف اتمر که در مناصب حساس وظیفه اجرا می کردند؛ به فاز آخر رسیده است، هرگاه نیروهای میانجی وسط قضیه نیایند، رئیس جمهور در نظر دارد تا دوسیه های بزرگ فساد مالی منتسب به افراد عالی رتبه را به جریان بیاندازد.