-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

ائتلاف نجات هم تجزیه شده؛ هم در خط تسلیم افتاده است

گتگوری اول ائتلاف بزرگ ملی در ابتداء به این خیال بودند که از طریق تهدید های سربسته و گاه مستقیم، جامعه جهانی به تقسیم قدرت به شیوۀ قدیم مجبور شود. اما خط و نشان کشی های اولیه بالاثر فعالیت سفیران امریکا، انگلیس و نماینده گان سازمان ملل متحد و تغییر در جبهه داخلی جناح ها تعدیل شده است و اکنون هیچ یک از جناح های شامل در ائتلاف بزرگ ملی، دعوای ریاست جمهوری ندارند و حتی پیش از شروع ثبت نام کاندیدا های صف اول و دوم، تجزیه شده است. 
از اول ماجرا روشن بود که ائتلاف نجات یا ملی، یا تجزیه می شود یا تسلیم. جالب این است که رهبران شامل درین ائتلاف، هم تسلیم شرایط جدید شده و هم از همدیگر فاصله گرفته اند. 

 رهبران این مجمع مسایل سرنوشت ساز در سیاست بین المللی را دست کم پنداشته بودند. بخشی از ائتلاف، عملاً به جبهه ایران و روسیه ملحق شده اند و خیلی بعید است که کشورهای کمک دهنده به خصوص امریکا، اجازه بدهند که معامله متوازن شبیه دوران کرزی دو باره تکرار شود. 
 ائتلاف بزرگ به این فکر است که چون بیش از ۷۰ درصد نیروهای امنیتی از مناطق تحت نفوذ آن ها در اردو بسیج می باشند، درصورتی که گپ به جاهای باریک می کشد خواهد توانست که ابتکار اوضاع را در اختیار خود بگیرد. تجربه اثبات کرد که این فرضیه کاملاً اشتباه است.