-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ آبان ۱۴, دوشنبه

دفتر طنزی ائتلاف بزرگ! ملی اوراق اوراق شد!

دوسیه به ظاهر ابهت ناک و ضخیم ائتلاف بزرگ ملی خیلی زود تر از انتظار ورق ورق شد. وضعیت به حدی ناپایدار و نوسانی بود که از اول کار، هیچ حلقه ای به آینده ائتلاف باور مند نبود. یک مغازه کلان بود که هر کس، فرآورده ای را برای عرضه در ویترین آن گذاشته بود. حالا یکه یکه متاع خود را انتقال دادند. در کشوری که احزاب منضبط و توانا در صحنه حاضر نباشد، کار به دست بازیگران منفرد می افتد که به سرعت، بدون آن که حجم خواسته های شان به کل مردم رابطه داشته باشد،‌ در گوشه ای قالب می شوند. اگر به حرف خالی باشد، برخی احزاب میگویند که ما نیم قرن کارنامه در عقب خود داریم اما نیم قرن داروندار خود را خیلی سریع در ازاء یک موقعیت فردی تحویل می دهند و آب از آب هم تکان نمی خورد! گویا غیر از خودشان، چنین احزابی یک عضو اضافی هم ندارند که انگشت اعتراض بلند کند!